Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Në kuadër të ERASMUS Days 2020, UMSH do të organizojë online më 16 Tetor 2020, ora 10:00, ditën e Erasmusit.

On the occasion of #ErasmusDays 2020, a celebration of the Erasmus+ Programme in Europe and beyond, the Mediterranean University of Albania (UMSH) in cooperation with Centre “Science and Innovation for Development” (SCiDEV) is hosting a get together workshop for academics and students to share the opportunities offered by the Erasmus+ Programme and its future development.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim