Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2020

Programi “Students Direct Sales”, punësohen në Bankë part-time 25 studentë të UMSH

Plot  25 studentë  Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të punësohen part- time deri në 1 vit  pranë Bankës Raiffesien si pjesë e programit   “Students Direct Sales” (SDS). Ata u përzgjodhën mbi bazën e mesatares nga Stafi i pedagogëve të Universitetit Mesdhetar dhe përfaqësuesit e Bankës. Studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, do të punojnë 10 orë në javë në degë të ndryshme të Bankës Raiffeisen duke u pajisur në fund me një certifikatë të vlefshme për CV e tyre. Nga ana tjetër më të mirët prej tyre, do të rekrutohen nga banka për punësim të përhershëm.

“Shiheni si oportunitet për punësimin tuaj  të ardhshëm në sektorë të ndryshëm të Bankës. Vjet janë punësuar studentët nga Universiteti Mesdhetar që ishin pjesë e këtij programi dhe ne urojmë që ju gjithashtu të jeni të përzgjedhurit e bankës për punësim të përhershëm”, u shpreh drejtoresha e Programeve Master në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, Orkida Ilollari.

Ndërkohë përfaqësuesit e Bankës Raiffeisen vunë theksin tek angazhimi i domosdoshëm i domosdoshëm i studentëve te kjo mundësi e dhënë, pasi vetëm kështu ata mund të bëhen pjesë e stafit në të ardhmen. Në sajë të Marrëveshjes së Bashkëpunimit që UMSH ka me Bankën Raiffeisen çdo vit studentët tanë kanë mundësinë të hedhin hapat e parë të karrierës jo vetëm nëpërmjet praktikave profesionale, por nëpërmjet punësimit të mirëfilltë.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim