Home > Aktivitete > Aktivitete 2020

Programi “Students Direct Sales”, punësohen në Bankë part-time 25 studentë të UMSH

Plot  25 studentë  Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të punësohen part- time deri në 1 vit  pranë Bankës Raiffesien si pjesë e programit   “Students Direct Sales” (SDS). Ata u përzgjodhën mbi bazën e mesatares nga Stafi i pedagogëve të Universitetit Mesdhetar dhe përfaqësuesit e Bankës. Studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, do të punojnë 10 orë në javë në degë të ndryshme të Bankës Raiffeisen duke u pajisur në fund me një certifikatë të vlefshme për CV e tyre. Nga ana tjetër më të mirët prej tyre, do të rekrutohen nga banka për punësim të përhershëm.

“Shiheni si oportunitet për punësimin tuaj  të ardhshëm në sektorë të ndryshëm të Bankës. Vjet janë punësuar studentët nga Universiteti Mesdhetar që ishin pjesë e këtij programi dhe ne urojmë që ju gjithashtu të jeni të përzgjedhurit e bankës për punësim të përhershëm”, u shpreh drejtoresha e Programeve Master në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, Orkida Ilollari.

Ndërkohë përfaqësuesit e Bankës Raiffeisen vunë theksin tek angazhimi i domosdoshëm i domosdoshëm i studentëve te kjo mundësi e dhënë, pasi vetëm kështu ata mund të bëhen pjesë e stafit në të ardhmen. Në sajë të Marrëveshjes së Bashkëpunimit që UMSH ka me Bankën Raiffeisen çdo vit studentët tanë kanë mundësinë të hedhin hapat e parë të karrierës jo vetëm nëpërmjet praktikave profesionale, por nëpërmjet punësimit të mirëfilltë.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim