Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Marrëveshje, Stafi akademik dhe studentët e UMSH analiza me çmime preferenciale në Intermedica

Stafi akademik dhe studentët e Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë do të kryejnë analizat dhe egzaminime të tjera laboratorike me çmime preferenciale në Intermedica  Center. Kjo falë marrëveshjes që u nënshkrua sot mes dy institucioneve. Marrëveshja u firmos nga Administratori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Ilir Hebovija, dhe përfaqësuesi i Intermedica –Center SH.P.K, pas vendimit të marrë nga Bordi i Administrimit të Universitetit Mesdhetar. Stafi akademik dhe studentët e Universitetit Mesdhetar do të mund të kryejnë egzaminimet duke paguar 20% më pak se çmimet zyrtare.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim