Home > Të reja > Njoftime

“Mbi përzgjedhjen e studentëve pjesë e Klinikës Ligjore MESDHETARI”

Të nderuar studentë të FSHJMN,

Klinika Ligjore “Mesdhetari”, mbas nënshkrimit të“Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
për Dhënien e Ndihmës Juridike Falas”,hap zyrtarisht procesin e përzgjedhjes së studentëve të rinj që do të jenë pjesë e stafit të Klinikës Ligjore nën mbikqyrjen e pedagogëve të këtij fakulteti.

Angazhimi i studentëve do të përqëndrohet në studimin e case study konkret, 
trajnimeve nga ekspertë të drejtësisë, trajtimin e çështjeve konkrete duke dhënë 
opinione ligjore për individët kërkues të ndihmës juridike falas, kryerjen e praktikave
mësimore pranë Klinikës Ligjore por edhe, mbi bazë të një përzgjedhje të dytë, edhe pranë
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe/ose OJFve apo organizmave të tjera me të cilat 
kjo e fundit ka marrëveshje.

Studentët që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj klinike, duhet të dërgojnë brenda datës 
01.02 .2021, një kërkesë të shoqëruar nganjë letër e shkurtër motivimi në 
adresat e emailit: [email protected][email protected]

Studentët e përzgjedhur do të njoftohen nominalisht brenda datës 05.02.2021.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim