Home > Aktivitete > Aktivitete 2021

Universiteti Mesdhetar pjesë e panairit EU4Education

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë u bë pjesë e panairit të organizuar nga zyra e Delegacionit Europian në Shqipëri EU4Education Fair. Pedagogët dhe studentët e UMSH ishin pjesë aktive e këtij panairi, ku u prezantuan projektet e financuara nga Komisioni Europian në të cilat UMSH është pjesë. Komisioni Europian i ka besuar Universitetit Mesdhetar , si lider i një konsorciumi kombëtar dhe ndërkombëtar universitetesh, zbatimin e projektit U-SIA, financuar plotësisht nga fondet europiane. Stendën e Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë, pjesëmarrës në panair mes 17 universiteteve të tjera, e vizitoi Ambasadori i BE-së në Tiranë, Luigi Soreca.

“Krenar që shoh kaq shumë programe të financuara nga BE duke prezantuar në Europë House mundësinë e tyre për të rinjtë shqiptarë për të studiuar në Be, - u shpreh Ambasadori i BE. Ai theksoi se mënyra më e mirë për të investuar në Shqipëri është investimi në arsim. Dhjetra maturantë pjesëmarrës në Panair, u informuan gjithashtu mbi aktualitetin, UMSH ka të hapur një numër të madh thirrjesh për shkëmbime studentore dhe për stafin në kuadër të projektit Erasmus+ KA107 në shumë vende të Europës!

UMSH është në fazën e hartimit të marrëveshjeve të reja ICM me një numër universitetesh të tjera nga Spanja, Çekia, Polonia, Italia, për të ofruar mundësi të mëdha pjesëmarrje për studentët në programin Erasmus+.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim