Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë mirëpret stafin akademik nga Universiteti Polak

Falë startegjisë së ndërkombëtarizimit si edhe pjesëmarrjes aktive në programin Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, këtë javë pedagoget Irena Kultijasowa dhe Barbara Abamiak nga Lomza State University of Applied Sciences zhvilluan një periudhë mobiliteti në UMSH.
Gjatë këtij mobiliteti, ato patën mundësinë të takohen me drejtues dhe homologët e tyre në UMSH, si dhe të mbajnë leksione të hapura.
Universiteti Mesdhetar do të mirëpresë këtë vit edhe një numër pedagogësh dhe studentësh nga vende të ndrshme të Europës falë programit Erasmus +!

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim