Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Leksion i hapur me "Deloitte Albania"

Në kuadër të bashkëpunimit që Universiteti Mesdhetar i Shqiperisë   ka  me kompaninë   "Deloitte Albania",  u zhvillua në datë  17/12/2021  në ambjentet e UMSH, një takim me studentët e Fakuletit të Shkencave Ekonomike dhe studentë të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Drejtoresha e Programeve Master Prof. Asoc. Dr Orkida Ilollari cilësoi se programet që studentët ndjekin pranë UMSH janë të përshtatura sipas edhe kërkesave dhe tendencave të tregut të punës, ndaj studentët e UMSH po pregatiten ti qasen tregut të punës si me dije akademike ashtu edhe praktike.

Në këtë takim përfaqësues të Deloitte Albania prezantuan: programin “Brand Ambassador 2022”,  mundësi punësimi, praktika profesionale si dhe u shpjegua si funksionon proçesi i rekrutimit pranë kompanisë Deloitte Albania. 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim