Home > Ndërkombëtarizimi > Fondacioni kulturor abdulaziz saud albabtain

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë partner në strategjinë botërore vetëm për Paqen e Fondacionit “Abdulaziz Saud Albabtain”

Në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë hapet katedra e Fondacionit “Abdulaziz Saud Albabtain vetëm për Paqen”, e cila do të fokusohet në edukimin dhe krijimin e kulturës së paqes.

Kjo qendër do të jetë guri i themelit për një bashkëpunim të gjatë dhe të qendrueshëm të akademikëve, intelektualëve, studentëve  shqiptarë me kulturën, traditën, gjuhën, dhe letërsinë arabe, në mënyrë të vecantë do të ndihmojë edhe mërrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kuvajtit, ku ky fondacion i rëndësishëm ka selinë e vet qendrore.

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, përkrah universiteteve me emër në botë, bëhet pjesë e strategjisë dhe misionit të rëndësishëm të respektimit të parimeve të drejtësisë, demokracisë, tolerancës, solidaritetit, ndërnjohjes, bashkëpunimit, pluralizmit dhe diversitetit kulturor nëpërmjet edukimit të kulturës së paqes dhe dialogut për sigurinë e brezave të sotëm dhe të ardhshëm në Shqipëri dhe më tej.

Si më poshtë:

https://telegraf.al/aktualitet/kultura-per-paqen-e-albabtain-ne-universitetin-mesdhetar/

dhe

https://fjala.al/2022/10/13/kultura-e-paqes-per-sigurine-e-brezave-te-ardhshem/

 

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim