Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Reforma në Drejtësi Ministri Ulsi Manja leksion të hapur në Universitetin Mesdhetar

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, mbajti sot në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, një leksion të hapur me studentë dhe pedagogë të Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Humane. “Drejtësia në optikën e reformës aktuale dhe luftës kundër korrupsionit”, ishte tema e këtij leksioni. “Tashmë jemi në fazën e dytë të zbatimit të kësaj reforme që është konsolidimi i sistemit të drejtësisë në Shqipëri,spese janë institucione të reja, një pjesë të krijuara rishtazi, por nëse do të me duhet ti rikthehem fazës së parë të zbatimit të reformës dhe cila ishte risia më e madhe që ajo solli, do të veçoja vettingunsi shtyllën kryesore të reformës”, u shpreh ndër të tjera Ministri i Drejtësisë, duke theksuar se ky process nuk është vetë reforma, ajo është  shumë më shumë se kaq.  Ministri i Drejtësisë veçoi se një tjetër risi e reformës  është edukimi ligjor. “Ne për shkak të reformës në drejtësi, kemi parashikuar një strategji të edukimit ligjor e cila është në fazat e para, pasi për ne nuk mjafton vetëm të kemi një arkitekturë të re të sistemit të drejtësisë, por duhet që edhe edukimi ligjor të jetë në nivele të larta”, theksoi Ministri Manja, gjatë leksionit të hapur. 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim