Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Z. Ilirian Celibashi leksion të hapur në UMSH

Komsioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi mbajti dje një leksion të hapur me stafin akademik dhe studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Komisioneri shpjegoi përgjegjësitë e KQZ-së, për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve,sfidat si dhe reformën zgjedhore në kuadër të përmirësimit të këtij procesi. “Vende të ndryshme e kanë të organizuar ndryshe systemin zgjedhor, por ajo ccka e dallon një vend demokratik nga një vend jo demokratik është procesi zgjedhor ku zgjedhjet duhet të jenë të lira , të drejta dhe transparence. Kështu flasim për një process zgjedhor demokratik dhe të përgjegjshëm në raport me votuesit. Besoj që Shqipëria, përtej problematikave që ka si demokraci e re, përfaqëson një vend demokratik, duke zhvilluar zgjedhje të lira”, u shpreh Celibashi. Për sa i përket reformës zgjedhore, KQZ ka bërë një sëre propozimesh duke iu përmbajtur edhe rekomandimeve të OSBE/ODIHR, dhe ka shprehur gadishmërinë për të dhënë kontributin e tij për realizimin e Reformës Zgjedhore në Shqipëri.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim