Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Z. Ilirian Celibashi leksion të hapur në UMSH

Komsioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi mbajti dje një leksion të hapur me stafin akademik dhe studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Komisioneri shpjegoi përgjegjësitë e KQZ-së, për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve,sfidat si dhe reformën zgjedhore në kuadër të përmirësimit të këtij procesi. “Vende të ndryshme e kanë të organizuar ndryshe systemin zgjedhor, por ajo ccka e dallon një vend demokratik nga një vend jo demokratik është procesi zgjedhor ku zgjedhjet duhet të jenë të lira , të drejta dhe transparence. Kështu flasim për një process zgjedhor demokratik dhe të përgjegjshëm në raport me votuesit. Besoj që Shqipëria, përtej problematikave që ka si demokraci e re, përfaqëson një vend demokratik, duke zhvilluar zgjedhje të lira”, u shpreh Celibashi. Për sa i përket reformës zgjedhore, KQZ ka bërë një sëre propozimesh duke iu përmbajtur edhe rekomandimeve të OSBE/ODIHR, dhe ka shprehur gadishmërinë për të dhënë kontributin e tij për realizimin e Reformës Zgjedhore në Shqipëri.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim