Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë pret Ambasadorin e Austrisë

Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik. Prof. Dr Anastas Angjeli, priti sot në një takim Ambasadorin e Austirsë në Shqipëri, Shkëlqesinë e tij Dr. Christian Steiner. Në këtë takim, ku morën pjesë edhe drejtues të tjerë të UMSH-së, Angjeli e informoi ambasadorin mbi ecurinë e procesit të ndërkombëtarizimit të Universitetit Mesdhetar, ku u fol në lidhje me marrëveshjet e bashkëpunimit që ky Universitet ka me dhjetra Universitete partnere në Europë dhe në Ballkanin Perëndimor. Akademik Angjeli, theksoi gjithashtu rëndësinë e këtij bashkëpunimi duke nënvizuar se UMSH është në komunikim të vazhdueshëm për të zgjeruar marrëveshjet e tij në fushën e edukimit edhe në Austri, një shtet mik që ka mbështetur gjithnjë Shqipërinë dhe po vijon ta mbështesë edhe në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Europian. Ambasadori Steiner shprehu falenderime për ftesën nga Universiteti Mesdhetar dhe kënaqësinë e tij për të qenë sa më shumë në kontakt me studentët . Në vijim ai mbajti për ta edhe një leksion të hapur me temë “Roli i Austrisë në Bashkimin Europian”.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim