Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë pret Ambasadorin e Austrisë

Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik. Prof. Dr Anastas Angjeli, priti sot në një takim Ambasadorin e Austirsë në Shqipëri, Shkëlqesinë e tij Dr. Christian Steiner. Në këtë takim, ku morën pjesë edhe drejtues të tjerë të UMSH-së, Angjeli e informoi ambasadorin mbi ecurinë e procesit të ndërkombëtarizimit të Universitetit Mesdhetar, ku u fol në lidhje me marrëveshjet e bashkëpunimit që ky Universitet ka me dhjetra Universitete partnere në Europë dhe në Ballkanin Perëndimor. Akademik Angjeli, theksoi gjithashtu rëndësinë e këtij bashkëpunimi duke nënvizuar se UMSH është në komunikim të vazhdueshëm për të zgjeruar marrëveshjet e tij në fushën e edukimit edhe në Austri, një shtet mik që ka mbështetur gjithnjë Shqipërinë dhe po vijon ta mbështesë edhe në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Europian. Ambasadori Steiner shprehu falenderime për ftesën nga Universiteti Mesdhetar dhe kënaqësinë e tij për të qenë sa më shumë në kontakt me studentët . Në vijim ai mbajti për ta edhe një leksion të hapur me temë “Roli i Austrisë në Bashkimin Europian”.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim