Home > Të reja > Njoftime

Programi i Konferencës Shkencore Ndërkombëtare

"Politika e SHBA në Ballkanin Perëndimor"
28 - 29 Tetor 2019
Hotel Tirana International
Universiteti Mesdhetar i Shqiperise
Tiranë, Shqipëri

"Politika e Jashtme e SHBA në një botë që ndryshon"
Seanca plenare në Hotel Tirana International 10:30 - 13:00
28 Tetor 2019

Temat kryesore:

 • Politika e jashtme e SHBA në një sistem ndërkombëtar dinamik.
 • Rajoni i Ballkanit Perëndimor midis ndikimit të historisë dhe sfidat e epokës moderne.
 • Kontributi i politikës së jashtme Amerikane në stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor.
 • Bashkëpunimi i SHBA dhe BE për procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor drejt BE-së.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim