Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Programi i Konferencës Shkencore Ndërkombëtare

"Politika e SHBA në Ballkanin Perëndimor"
28 - 29 Tetor 2019
Hotel Tirana International
Universiteti Mesdhetar i Shqiperise
Tiranë, Shqipëri

"Politika e Jashtme e SHBA në një botë që ndryshon"
Seanca plenare në Hotel Tirana International 10:30 - 13:00
28 Tetor 2019

Temat kryesore:

 • Politika e jashtme e SHBA në një sistem ndërkombëtar dinamik.
 • Rajoni i Ballkanit Perëndimor midis ndikimit të historisë dhe sfidat e epokës moderne.
 • Kontributi i politikës së jashtme Amerikane në stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor.
 • Bashkëpunimi i SHBA dhe BE për procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor drejt BE-së.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim