Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2021

Nënshkruhet marrëveshja, Universiteti Mesdhetar diploma të dyfishta me Universitetin e Ukrainës

Diploma të dyfishta nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Universiteti më i madh shtetëror i Ukrainës në degën e marrëdhënieve ndërkombëtare, shkencave ekonomike dhe juridike. Ky do të jetë objekti kryesor i marrëveshjes së re që u nënshkrua sot në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Në kuadër të thellimit të bashkëpunimit mes dy universiteteve, drejtuesit e UMSH pritën sot një delegacion të kryesuar  nga rektori Maksim Liutski. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar, Anastas Angjeli, vlerësoi marrëveshjen e re duke e cilësuar si një hap mjaft pozitiv për hapjen dhe ndërkombëtarizimin e mëtejshëm të UMSH, duke ofruar kështu më shumë mundësi për studentët. Diplomat e dyfishta universitare, sipas tij u mundësojnë të rinjve të përqafojnë më shpejt risitë dhe zhvillimet e reja të fushave të ndryshme sipas kurrikulave bashkëkohore. Rektori i UMSH, Adrian Civici në fjalën e tij, theksoi se vlera e kësaj marrëveshjeje është transferimi dhe shkëmbimi i dijeve veçanërisht në fushën e teknologjisë, informatikës por edhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Duke vlerësuar reputacionin e Universitetit të Kievit, ai u shpreh se bashkëpunimi do të jetë i frytshëm. Rektori i Universitetit Kombëtar të Aviacionit në Kiev, Maksim Liutksi shprehu gadishmërinë për të ofruar ekspertizë, jo vetëm në 3 fushat ku do të aplikohen diplomat e dyfishta, por edhe në fusha të tjera ku Universiteti që drejton ka eksperiencë shumë vjecare. Dy Universitetet do të bashkëpunojnë në vijim edhe për shkëmbimin e stafit akademik dhe studentëve, organizimi dhe implementimi i projekteve të përbashkëta dhe shkëmbimi i informacioneve në fushën e kërkimit shkencor. Nga ana tjetër, do të bashkëpunohet për shkëmbimin e publikimeve të ndryshme si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, seminaret e konferencat.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim