Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Nënshkruhet marrëveshja me Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Në mjediset e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë u nënshkrua marrëveshja e bashkepunimit të UMSH me Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), në vartësi të zyrës së Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Në emër te palëve, për UMSH nënshkroi rektori I Universitetit, Prof. Dr. Adrian Civici dhe në emër të QKEDH nënshkroi drejtori I qendrës, Znj. Lejdi Dervishi.
Qëllimi i kësaj Marrëveshje është të mundësojë bashkëpunimin mes dy institucioneve, në kuadër të përcaktimit të fushave dhe mënyrave të bashkëpunimit, në mënyrë që të operojnë me efikasitet kundër sfidave dhe kërkesave të kohës si dhe në funksion të realizimit të qëllimeve dhe objektivave të përshkruara në Strategjinë Kombëtare “Për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planit të Veprimit”.
Znj. Dervishi dhe Prof. Civici në fjalën e tyre nënvizuan mundësitë dhe ekspertizën që kanë institucionet e arsimit të lartë në bashkëpunimin dhe kontributin për realizimin e masave dhe veprimtarive që synojnë njohjen, ndërgjegjësimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive parandaluese dhe reaguese ndaj fenomeneve dhe formave të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Të dyja këto institucione do të kenë qëllim të përbashkët identifikimin e iniciativave për promovimin dhe mbështetjen profesionale të tyre , në mënyrë që të operojnë me efikasitet dhe produktivitet.
Në vijim të marrëveshjes znj. Dervishi dhe stafi i QKEDH patën një bashkëbisedim shumë interesant me studentët e UMSH. Njohje dhe formim përmes gjetjeve dhe aktiviteteve të qendrës, mbi identifikimin e individëve dhe faktorët që nxisin radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm në komunitet.
Ky aktivitet shënoi fillimin e një bashkëpunimi që do të vazhdojë me hartimin e një plani konkret, me leksione të hapura, rritje kapacitetesh për studentët, konferenca shkencore të përbashkëta mbi format dhe faktorët që nxisin radikalizmin dhe ekstremizmin tek të rinjtë dhe individë të shoqërisë.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim