Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Studentët e UMSH, pjesë e programit të ri në fushën e informatikës : “Key Academy”

Studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë do të jenë pjesë e një program të ri në kuadër të bashkëpunimit me bankën Raiffeisen. Programi më i ri Key Academy , i cili lidhet me fushën e informatikës, u prezantua sot në UMSH. Ky program vjen paralel me një nga risitë e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, i cili këtë vit akademik do të ketë fakultet të dedikuar për informatikën. Drejtoresha e Programeve Master, Orkida Ilollari u shpreh se UMSH është tashmë pjesë e programit SDS ku shumë prej studentëve janë pjesë e praktikës tradicionale në këtë program dhe përvoja që studentët kanë marrë fillon nga teknikat e shitjeve, tek informacioni për shërbimin dhe deri në operacione të ndryshme të bankës. Ajo theksoi se edhe programi I ri do të krijojë mundësi të vlefshme për ta. Enkeleda Tupe nga departamenti i Burimeve Njerëzore, së bashku Znj Melani Vongli -departamenti i Inovacionit, Z.Alban Petku- Team Leader ne programin SDS, shpjeguan programin më të e ri Key Academy, dhe ftuan si studentët Bachelor ashtu edhe Master të përfshihen sa më shume në projekte të ndryshme në fushën e IT. Gjithashtu Znj. Tupe falenderoi UMSH për bashkëpunimin e deritanishëm që ka, duke theksuar që studentët të UMSH-së që banka tyre ka punësuar, po cilësohen si staf i pregatitur sipas kërkesave që sot ka edhe tregu i punës.Teuta Xhindi, Pergjegjëse e Departamentit të Informatikës dhe Formimit Shkencor, cilësoi se programet si master ashtu edhe bachelor pranë këtij departamenti janë ndërtuar sipas kërkesave të tregut të punës si dhe studentët tanë janë të gatshmëm të jenë pjesë e këtij projekti inovativ të RBAL-së.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim