Home > Të reja > Njoftime

Konkurs për vende pune pranë Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, hap konkurs për plotësimin e vendeve të punës me staf të brendshëm dhe të jashtëm akademik në Fakultetin e Informatikës për fushat e studimit:

Matematikë, Fizikë, Inxhinieri Elektronike, Informatikë

Kushtet bazë që duhet të plotësojnë kandidatët:

1. Te kene mbaruar studimet ne fushat e permendura ne niveli Dr.
2. Eksperience profesionale ne fushen perkatese
3. Eksperience ne mesimdhenie ne nivelin universitar
4. Te tjera eksperienca te vlefshme si botime, konferenca etj qe lidhen me fushen

Aplikimet të dërgohen me email në adresën : [email protected] , ose dorazi në recepsionin e Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë.

Aplikimi duhet të përfshijë:

Letër Interesi ku te shprehet qarte edhe specializimi i nenfushes ku aplikanti deshiron te konkuroje,brenda fushave te permendura me siper
CV & ID
Fotokopje të Dokumenteve të Shkollimit dhe Kualifikimeve.
Letër Reference
Cdo document tjeter qe lidhet me aktivitetin professional ose shkencor

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim