Home > Të reja > Njoftime

Call for Papers "Making Young Researchers' Voices Heard to Prevent Gender Based Violence in Higher Education"

CALL FOR PAPERS "Making Young Researchers' Voices Heard to Prevent Gender Based Violence in Higher Education

2nd Annual Conference of the COST ACTION CA20137

https://gendervoices.eu/

This conference is a two parts international conference1: The first part will take place on the 15 February 2024 at Mediterranean University of Albania, Tirana, Albania

https://www.umsh.edu.al/

Women and especially women in precarious working conditions are at greater risk of experiencing sexual harassment and gender-based violence during their research career. Moreover, compounding factors, such as mobility, precarious contracts, unequal relationships of power, increase the probability of sexual violence and harrasment and make PhD candidates and postdocs high-risk categories.
LGBTI people can also experience harassment and discrimination in higher education.
On 8 March 2022, the European Commission adopted a new EU-wide proposal for a directive to combat violence against women and domestic violence. “Combating them is part of the European Commission’s action to protect the core EU values and to ensure that the EU Charter on Fundamental Rights is upheld”. If the text recognizes that the Member States have to take into account national specificities and needs, they have to implement its rules.
The directive does not target higher education. But preventive work to eradicate gender-based violence is observed on the ground, led by feminist researchers, administrative staff, unions and student associations that implement measures. Through this conference we will share and examine those measures in order to bring about best practices to tackle gender-based violence, especially at an early career stage. An important part of sexual violence policies consider preventive actions that aim at raising-awareness on the legal framework surrounding sexual violence but also at challenging gender stereotypes and “rape culture” in academia (Buchwald et al. 1993). The aim of the conference is to contribute to changing institutional culture in order to establish universities as safe places.

KEY DATES
Key dates for the first part:
● Final date to submit abstracts: 31 December 2023
● Communication of decision on abstract submission: 08 January 2023
● Conference dates: 15 February 2024
All queries should be addressed to: [email protected]

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim