Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2024

Dhuna në arsimin e lartë, UMSH mirëpret në konferencën shkencore studiues të rinj nga 40 vende të botës

Studiues të rinj nga 40 vende të botës, u mirëpritën sot në ditën e parë të konferencës shkencore ‘Making Young Researchers’ Voices Heard to Prevent Gender Based Violence in Higher Education’. Kjo konferencë u organizua nga Departamenti i Shkencave Politike në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë në bashkëpunimin me, COST ACTION CA20137. “Ne si studiues te rinj nuk kemi autoritetin e vendimmarrjes, por kemi legjitimitetin për të zhvendosur idetë dhe kontributin tonë në aktivitete të tilla”, tha në hapje të konferencës Dr. Gilda Hoxha, pedagoge në UMSH dhe organizatorja kryesore e kësaj konference. Këtë konferencë e përshëndeti edhe Drejtori i Shkollës Doktorale, Arben Cici. Studiuesit prezantuan punimet e tyre për këtë konferencë ku pjesëmarrja ishte jo vetëm nga vendet europiane por dhe Shtetet e bashkuara të Amerikës. Tema kryesore e konferencës ishte diskutimi mbi diskriminim dhe dhunën me bazë gjinore, në institucionet e arisimit të lartë, në vendet anëtare të Bashkimit Europian si dhe vendeve që aspirojnë anëtarsimin në Bashkimin Europian. Konferenca e cila do të vazhdojë edhe nesërka si synim të nxis ndryshimin kulturor, të nxis dialogun mes studiuesëve të rinjë dhe palëve të interesuara (vendimmarrësit evropianë dhe ato kombëtarë)

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim