Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Studimi Kombëtar “Përzgjedhja e Studimeve Universitare dhe Implikimet prej saj në Performancën Akademike dhe në Tregun e Punës” – financuar nga AKKSHI

Studim pioner në studimet e munguara në lidhje me procesin e përzgjedhjes së studimeve universitare nga maturantët, implikimet prej saj në performancën e tyre akademike si studentë, hendekun gjinor në degët e përzgjedhura dhe potenciali i tyre për të qenë konkurrues në tregun e punës. Nё studim dalin tё qarta faktet qё tё intervistuarit marrin në konsideratë mendimet e familjes dhe miqve, por ka nga ato që dëgjojnë veten dhe intuitën tyre, e cila ka rezultuar edhe nga studimet e shumta në vende të tjera që është shumë më efikase, krahasuar me ndikimin e faktorëve jashtë individit. Studimi rekomandon se vendimarrjes për të ndjekur dëgën e duhur, studimet në shkollën e lartë dhe implikimet e saj në vijimin e studimeve, e veçanërisht lidhur kjo në vijim me performancën akademike të studentëve gjatë viteve studentore dhe më vonë daljen në tregun e punës, u duhet dhënë shumë rëndësi nga të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces. Ky studim u drejtua nga Prof. Dr. Roland Lami dhe u shtri në harkun kohor Shtator 2022-Qershor 2023.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim