Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Projekti “Tirana ime Ndryshe – Panairi i Ideve – TIN”

Projekti “Tirana ime Ndryshe – Panairi i Ideve – TIN” u organizua në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Projekti u zbatua në periudhën Shtator 2022 – Maj 2023 dhe bëri bashkë 6 gjimnaze të Tiranës: Petro Nini Luarasi, Asim Vokshi, Qemal Stafa, Ismail Qemali, Sami Frashëri dhe Shkolla Teknike Ekonomike, të cilët, në bashkëpunim me UMSH, i mundësuan gjimnazistëve mentorim dhe trajnim për shkrimin e ideve të tyre, duke i dhënë atyre hapësirën e nevojshme për të shtjelluar dhe prezantuar idetë dhe këndvështrimet e tyre në lidhje me kryeqytetin tone, për të shpalosur gjithçka ata do të donin të ndyshonin dhe të jepnin për ta bërë Tiranën vendin e mundësive, vendin që ata s’do të donin ta braktisnin.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim