Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Erasmus + Capacity Building in Higher Education “Laboratori i Inteligjencës Artificiale në Shqipëri dhe Kosovë – LAIA”

Financuar nga BE për një periudhë 3 vjeçare 2023 – 2026, qëllimi i projektit LAIA është të zhvillojë dhe të implementojë një kurs në nivelin e masterit në Fushën e Inteligjencës Artificiale (AI), i cili do të prezantohet në Institucionet e Larta të Arsimit - anëtarë të konsorciumit. LAIA synon të sjellë mundësi arsimore të avancuara në Shqipëri dhe Kosovë në mënyrë që të mbahet hapi me teknologjitë e reja dhe të përmbushen kërkesat e tregut të brendshëm dhe atij Evropian. Nëpërmjet bashkëpunimit, projekti LAIA mund të përmirësojë gjithnjë e më shumë cilësinë e jetës së njerëzve, mundësitë e punësimit dhe të shtyjë përmirësimin e sistemit në Shqipëri dhe Kosovë në tërësi.

Projekti zbatohet në bashkëpunim me 7 partnerë nga Greqia, Estonia, Shqipëria, Kosova dhe është i organizuar në 6 paketa pune.

Partnerët e projektit:

 • University of Piraeus Research Center  - Lider
 • Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 • Tallinn University of Technology
 • Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
 • Universiteti Bujqësor i Tiranës
 • Universiteti Politeknik i Tiranës
 • Universiteti Ukshin Hoti
 • Kolegji Universum

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim