Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Erasmus + Capacity Building in Higher Education “Ndërlidhësit mes Universitetit dhe Shoqërisë në Shqipëri: Prodhimi i përbashkët i njohurive dhe kërkimeve që kanë rëndësi - U-SIA”

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, për periudhën Janar 2021- Maj 2023 ka qenë lider i projektit Erasmus + CBHE “U-SIA”, projekt i financuar nga BE. Projekti ka ndërtuar me sukses lidhje të forta midis partnerëve, si dhe me projekte dhe institucione të tjera në Shqipëri dhe jashtë saj, çka është një forcë kyçe e tij duke rezultuar në efekte përtej kufijve dhe projekte dhe nisma të reja të përbashkëta.

Nëpërmjet projektit “U-SIA”, bashkëpunimi midis akademisë dhe shoqërisë ka arritur nivele të reja, duke ofruar mundësi të zgjeruara lëvizjeje për hulumtues të rinj për të qarkulluar midis akademisë, sektorit të biznesit, sektorit publik, shoqërisë civile dhe medias. Projekti gjithashtu ka prodhuar modele për bashkëprodhim të njohurive dhe hulumtimeve, si dhe udhëzime dhe praktika më të mira. U-SIA ka përforcuar me efikasitet kapacitetet institucionale dhe kapitalin human në Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri, me krijimin e njësive USIA, programin e ndërtimit të kapaciteteve, modele, udhëzime, praktikat më të mira, strategjitë dhe programe pilot bashkëpunimi, duke kontribuar kështu në modernizimin e qeverisjes së IAL-ve dhe integrimin e tyre në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë.

Projekti u zbatua në bashkëpunim me 11 partnerë nga Shqipëria, Italia, Serbia dhe Gjermania dhe ishe i organizuar në 9 paketa pune.

Partnerët e projektit:

 • Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë – Lider
 • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë – Partner, sektori i biznesit
 • Kolegji Profesional i Tiranës – Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër - Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Universiteti Europian i Tiranës -  Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës - Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim – Partner, sektori i shoqërisë civile
 • Qendra për Studime të Krahasuara dhe Ndërkombëtare  - Partner, sektori i shoqërisë civile
 • Agjensia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit – Partner, sektori qeveritar
 • Universiteti i Beogradit - Partner, sektori i arsimit të lartë, Serbi
 • Universiteti Guglielmo Marconi - Partner, sektori i arsimit të lartë, Itali
 • Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities (ACCEU) – Programme country, Gjermani

Projekti USIA u mbyll me suksese dhe u auditua me rezultate maksimale nga BE.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim