Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Erasmus + Cooperation partnership in Higher Education: “ISENSE-Shërbime mbështetëse novatore për studentët e universitetit me aftësi të kufizuara në dëgjim”

Projekti synon zbatimin e shërbimeve mbështetëse, për t'u kuptuar si mjete dixhitale dhe praktika të mira novatore, të bazuara në teknologji më të larta, si realiteti i shtuar dhe hologramet interaktive për të ndihmuar studentët me me aftësi të kufizuara në dëgjim gjatë jetës së tyre akademike, veçanërisht duke u fokusuar në orientimin universitar. Gjithashtu, do të përcaktohen një sërë udhëzimesh për mbështetjen e këtyre studentëve gjatë fazës së regjistrimit dhe studimit, si dhe për hyrjen në tregun e punës.

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka rolin e Associate Partner.

Rezultatet e projektit:

1. SLAATE - Gjuha e shenjave në mjedisin alternativ teknik 3D shtesë

SLAATE është një platformë TIK që lejon realizimin e videove të bazuara në ueb për të bashkëvepruar me studentët që nuk dëgjojnë gjatë fazës së regjistrimit duke përdorur qasjen holografike.

2. SHARE SLANG- SHAring magazina e gjestit të gjuhës së shenjave

Ky rezultat është një bazë të dhënash publike që përmban të dhëna të gjestit që lidhet me gjuhën e shenjave për sa i përket skedarit të analizës së lëvizjeve të marra duke përdorur sistemin optoeletrconic.

3. SONAR – Përfshirja Sociale përmes Realitetit të Shtuar

Ky rezultat ka të bëjë me realizimin e një rruge specifike trajnimi për profesorë, teknikë, të njohur dhe miq që synojnë mësimin e gjuhës së shenjave.

4. GUI4DE- UDHËZUES PËR TË SHURDHËT

Ky rezultat do të përfaqësojë përmbledhjen e të gjitha gjetjeve të marra gjatë zhvillimit të projektit, duke çuar në zbatimin e një memorandumi mirëkuptimi që përmban të gjitha udhëzimet dhe praktikat më të mira për të garantuar një edukim të barabartë të karakterizuar nga një nivel i lartë aksesi për studentët me shurdhësi.

Periudha e projektit: 1 dhjetor 2023-36 muaj

Partnerët:

 • University of Tuscia (Coordinator-IT)
 • Tech4All srl(IT)
 • EROPASS srl(IT)
 • University of Cordoba (ES)
 • University College Dublin (IR)
 • University of Lisbor (P)
 • Endurance Partners in Hospitality (NL)
 • University Karlova of Prague (CZ)

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim