Home > Studentët > Klubet studentore

KLUBET STUDENTORE UMSH

KLUBET STUDENTORE UMSH

 • Klubi  "Juristët e së ardhmes" (juridik) pedagog mentor: Julian Collaku
 • Klubi  "Encryption Texts" (informatikë) pedagog mentor:  Gerild Qordja
 • Klubi  "Financieri Nesër" (Financë-bankë, kontabilitet) pedagog mentor: Armelina Lila 
 • Klubi  "Menaxherët e së ardhmes" (administrim biznesi) pedagog mentor: Lorena Saliaj
 • Klubi  "Klubi i Studimeve Ndërkombëtare dhe Diplomatike" (marrëdhenie ndërkombetare, shkenca politike dhe administrim publik) pedagog mentor: Era Buçpapaj
 • Klubi  "Mental Well-Being" (studime psikosociale, komunikim dhe marrëdhënie me publikun) pedagog mentor: Fleura Shkëmbi

Aktivitetet e Klubeve Studentore

Për një jetë sa më aktive studentore, Zyra e Këshillimit të Studentit dhe Karrieres, ka ngritur klubet studentore të UMSH. Qëllimi i tyre është që studentët sipas programit të studimit të munden të realizojnë takime edhe më gjerë se orët e mësimit. Këto klube zhvillojnë takime dy herë në muaj në formë debatesh, tryeza të rrumbullaketa, diskutime për tema të fushave, si dhe të ftuar të fushave të ekspertizës, të cilat mbulohen nga departamenti.

Çdo student që nuk është ende anëtar i ndonjërit prej klubeve të mësipërme, është i lirë të marrë pjesë në takimet që shpallen nga pedagogu mentor, i cili udhëheq klubin përkatës.

Datat e takimeve të çdo klubi, sipas programit të studimit do t’u përcillen nga pedagogu mentor i klubit (tutori akademik), i cili tashmë ju ka ftuar të jeni pjesë e Classroom-it Tutoriat akademik.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim