Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Holta Heba

KUALIFIKIMI AKADEMIK

Studime të Doktoratës - Dr. në Shkenca komunikimi, Universiteti Europian i Tiranës

Studime Master - MND në Teori dhe modele komunikimi, Shkenca Komunikimi , Universiteti Europian i Tiranës

Studimet e Ciklit të Lartë - Përkthyes/Interpret në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës
Specialiste në fushën e komunikimit, marrëdhënie me publikun dhe përkthimit.

Me përvojë në mësimdhënie në nivel universitar.

Me përvojë në drejtim në nivel universitar.

Eksperiencë të pasur pune  në menaxhimin e arsimit në nivel universitar.

Lektore për lëndët: Shkrim akademik, Teori komunikimi, Elementë komunikimi, Komunikim ndërkulturor. Metoda kërkimi shkencore.

Autore e librit : Shqipërimi si art. Rrugëtimi i La Fontenit nga Cajupi te Kokona. Monografi.

Autore e librit: Komunikimi si zgjidhje dhe zgjedhje. Monografi.

Autore e librit: Se ti je... Monografi

Ka publikuar artikuj shkencorë në revista të njohura shkencore brenda dhe jashtë vendit si edhe ka referuar në konferenca të ndryshme shkencore në fushën e komunikimit dhe përkthimit, brenda dhe jashtë vendit.  

Ka publikuar artikuj socialë në gazetat e përditshme brenda vendit.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim