Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Ira Gjika

 

Edukimi: Diplomë Ekonomist për industrinë (1984) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. “Doktor i Shkencave Ekonomike”, (1994) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Titull Profesor i Asociuar (2021) Universiteti i Tiranës. Kualifikime afatshkurtra dhe afatgjata në universitete të huaja, në Greqi (1992), Angli (1993, 1996), Zvicër (1994), në fushën e organizimit dhe menaxhimit të kompanive dhe sipërmarrjes. Kualifikime brenda vendit në fushën e financës dhe vlerësimit të pasurive të paluajtshme, në funksion të avancimit profesional dhe akademik.
Drejtimet e kërkimit:  menaxhimi i operacioneve dhe standardet e cilësisë, inovacioni dhe sipërmarrja, ndikimi i dixhitalizimit në menaxhim në biznesin shqiptar, menaxhimi i burimeve njerezore.
Eksperienca: në mësimdhënie si lektore në fushën e menaxhimit strategjik, të operacioneve, të projekteve, menaxhimit të burimeve njerëzore, që nga viti 1984, në disa universitete të vendit; në administratën publike, në sektorin e organizimit të zonave të lira; në organizata jofitim prurëse të natyrës sociale, në ndihmë të shtresave në nevojë dhe në aktivitete biznesi. Angazhuar në pozicione specialisti të menaxhimit, të financës, të prokurimeve, të projekteve që nga viti 1996 dhe në poste drejtuese në biznes nga 2002 deri në 2015.
Aktualisht lektore pranë UMSH dhe me detyra të tjera drejtimi në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë.
Publikimet: pjesëmarrëse në seminare e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit;  autore e disa artikujve shkencorë në revista të fushës ekonomike brenda dhe jashtë vendit. Bashkëautore në dy tekste universitare të fushës së menaxhimit.

Vizitoni Website
Email : [email protected]

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim