Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Ira Gjika

Edukimi: Diplomë Ekonomist për industrinë (1984) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. “Doktor i Shkencave Ekonomike”, (1994) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. Kualifikime afatshkurtra dhe afatgjata në universitete të huaja, në Greqi (1992), Angli (1993, 1996), Zvicër (1994), në fushën e organizimit dhe menaxhimit të kompanive dhe sipërmarrjes. Kualifikime brenda vendit në fushën e financës dhe vlerësimit të pasurive të paluajtshme, në funksion të avancimit profesional dhe akademik.
Drejtimet e kërkimit:  menaxhimi i operacioneve dhe standardet e cilësisë, inovacioni dhe sipërmarrja, ndikimi i dixhitalizimit në menaxhim në biznesin shqiptar, menaxhimi i burimeve njerezore.
Eksperienca: në mësimdhënie si lektore në fushën e menaxhimit strategjik, të operacioneve, të projekteve, menaxhimit të burimeve njerëzore, që nga viti 1984, në disa universitete të vendit; në administratën publike, në sektorin e organizimit të zonave të lira; në organizata jofitim prurëse të natyrës sociale, në ndihmë të shtresave në nevojë dhe në aktivitete biznesi. Angazhuar në pozicione specialisti të menaxhimit, të financës, të prokurimeve, të projekteve që nga viti 1996 dhe në poste drejtuese në biznes nga 2002 deri në 2015.
Aktualisht lektore pranë UMSH dhe me detyra të tjera drejtimi në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë.
Publikimet: pjesëmarrëse në seminare e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit;  autore e disa artikujve shkencorë në revista të fushës ekonomike brenda dhe jashtë vendit. Bashkëautore në dy tekste universitare të fushës së menaxhimit.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim