Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Ira Gjika

 

Edukimi: Diplomë Ekonomist për industrinë (1984) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. “Doktor i Shkencave Ekonomike”, (1994) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Titull Profesor i Asociuar (2021) Universiteti i Tiranës. Kualifikime afatshkurtra dhe afatgjata në universitete të huaja, në Greqi (1992), Angli (1993, 1996), Zvicër (1994), në fushën e organizimit dhe menaxhimit të kompanive dhe sipërmarrjes. Kualifikime brenda vendit në fushën e financës dhe vlerësimit të pasurive të paluajtshme, në funksion të avancimit profesional dhe akademik.
Drejtimet e kërkimit:  menaxhimi i operacioneve dhe standardet e cilësisë, inovacioni dhe sipërmarrja, ndikimi i dixhitalizimit në menaxhim në biznesin shqiptar, menaxhimi i burimeve njerezore.
Eksperienca: në mësimdhënie si lektore në fushën e menaxhimit strategjik, të operacioneve, të projekteve, menaxhimit të burimeve njerëzore, që nga viti 1984, në disa universitete të vendit; në administratën publike, në sektorin e organizimit të zonave të lira; në organizata jofitim prurëse të natyrës sociale, në ndihmë të shtresave në nevojë dhe në aktivitete biznesi. Angazhuar në pozicione specialisti të menaxhimit, të financës, të prokurimeve, të projekteve që nga viti 1996 dhe në poste drejtuese në biznes nga 2002 deri në 2015.
Aktualisht lektore pranë UMSH dhe me detyra të tjera drejtimi në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë.
Publikimet: pjesëmarrëse në seminare e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit;  autore e disa artikujve shkencorë në revista të fushës ekonomike brenda dhe jashtë vendit. Bashkëautore në dy tekste universitare të fushës së menaxhimit.

Vizitoni Website
Email : [email protected]

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim