Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Majlinda Shehu

Edukimi: Diplomë e integruar e nivelit të dytë në “Ekonomist Agrobiznesi”(2004) , Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Tiranë.
Studime pas universitare në “Ndërmarrje, Filiera dhe tregjet  agro-ushqimore” (2005) IAM/ CIHEAM, Montpellier, Francë. Master of Science du C.I.H.E.A.M. (2006), IAM/CIHEAM, Montpellier, Francë. “Doktor i Shkencave në Manaxhim” (2018), Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë.
Eksperienca: në mësimdhënie si lektore në lëndët e menaxhimit, menaxhimit strategjik, menaxhimit të burimeve njerëzore, inovacionit, komunikimit në biznes, marketingut, sipermarrjes dhe biznesit të vogël që nga viti 2006, në disa universitete të vendit. Aktualisht lektore pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë.
Drejtimet e kërkimit:  zhvillimi i qëndrueshëm, menaxhimi, aleancat strategjike dhe rrjetet, klasteri.
Publikimet: pjesëmarrëse në seminare e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit;  autore e disa artikujve shkencorë në revista të fushës ekonomike brenda dhe jashtë vendit.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim