Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Ferjolt Ozuni

Edukimi: Ka përfunduar studimet e larta në Akademinë e Studimeve Ekonomike (2009) në Bukuresht, Rumani në fakultetin e “Mardhënieve Ekonomike Ndërkombëtare” me profil “Ekonomi dhe Biznes Ndërkombëtar”. Në 2011 ka përfunduar studimet “Master Shkencor” nga U.C. Dimitrie Cantemir në Bukuresht, Rumani, në Fakultetin e Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare, me profil “Ekonomi dhe Biznes Ndërkombëtar – Integrim dhe Biznes Europian”.  Ka marrë gradën shkencore “Doktor” (2018) në fushën e Menaxhimit nga Universiteti i Kraiovës, Rumani me titull teze “Veçoritë e Menaxhimit te Turizmit ne Shqipëri”. Ka ndjekur trajnime dhe workshop-e profesionale të ndryshme brenda dhe jashtë vendit për zhvillimet më të fundit në fushën e e-Business, Marketingut, Menaxhimit dhe Turizmit.
Eksperienca: Ka një eksperiencë disa-vjeçare në mësimdhënie për lëndët: e-Business, Biznes Ndërkombëtar, Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare. Gjithashtu, ka një eksperiencë të gjatë brenda dhe jashtë vendit në sektorin e turizmit dhe transporteve duke qënë menaxher dhe administrator i një sërë kompanish që operojnë në këtë sektor. Si specialist në fushën e turizmit, ka qënë pjesëmarrës në shumë projekte dedikuar turizmit; ka qenë pjesëmarrës në organizime dhe evente promovuese të turizmit Shqiptar në arenën ndërkombëtare; është aktiv në debatet dhe diskutimet publike dhe mediatike për sektorin e turizmit, transportit dhe biznesit elektronik si dhe ka publikuar shpesh artikuj shkencorë dhe mediatik në lidhje me këto sektorë. Gjithashtu, ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka referuar për tema të ndryshme si ato në sektorin e turizmit ashtu edhe ato të biznesit elektronik dhe menaxhimit.
Aktualisht, i angazhuar në mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë pranë Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë”, si dhe në projekte të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Drejtimet e kërkimit: turizem, transporte, e-business, biznes elektronik, e-learning, menaxhim, marketing, e-marketing.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim