Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Florjan Bombaj

Edukimi: Diplomuar në vitin 2008 në Fakultetin e Ekonomisë dhe të Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës me rezultate të shkëlqyera. Në vitin 2009 kam kryer një Master Kërkimor Shkencor në Ekonomi dhe Menaxhim, Grande École Montpellier SupAgro, Francë. Në vitin 2010 një Master Shkencor pranë CIHEAM, Montpellier, Francë. Në vitin 2013 një M.B.A. në Menaxhim, pranë Grande École Sciences Po Paris dhe Grande École Mines ParisTech. Në vitin 2018 përfundova me sukses Doktoraturën në Shkenca Ekonomike pranë UMR Innovation - Grande École Montpellier SupAgro, Francë. Kam kryer specializime në fushën e zinxhirit të vlerës pranë Universitetit ETH Zürich (Zvicër) dhe Universitetit të Tesalisë (Greqi).
Eksperienca: Me një eksperiencë mbi shtatë vjeçare në arsimin e lartë, fushat e mia të mësimdhënies përfshijnë lëndët si Ekonomiksi i Konkurrencës, Ekonomia Monetare dhe Menaxhimi Strategjik. Kam punuar gjithashtu si Oficer i Menaxhimit të Projekteve në sektorin e gazit dhe energjisë në Paris dhe si analist në sektorin bankar shqiptar. Që nga tetori 2017 jam Pedagog në Universitetin “Mesdhetar i Shqipërisë” si dhe prej janarit 2019 jam Kërkues Shkencor pranë UMR Innovation - Grande École Montpellier SupAgro, Francë.
Bursat dhe grantet kërkimore shkencore: Kam qenë përfitues i shume bursave prestigjoze dhe i granteve kërkimore shkencore nga Universitete dhe Institucione të tilla si Universiteti ETH Zürich (Zvicër), Universiteti i Lausanne (Zvicër), Universiteti i Kyotos (Japoni), Ministria e Punëve të Jashtme Franceze, FAO (Itali), CIHEAM (Francë), etj.
Drejtimet e kërkimit: Kërkimet e mia shkencore janë përqendruar më shumë në qëndrueshmërinë e zinxhirëve të vlerës duke analizuar modalitetet e qeverisjes së burimeve që ndikojnë në funksionimin e sistemeve të prodhimit në nivelin lokal dhe kombëtar. Artikujt e mi shkencorë janë botuar në revista prestigjoze shkencore në mbarë botën, si dhe në kongrese, simpoziume dhe konferenca, në Francë, Japoni, Suedi, Spanjë, Itali, Greqi, etj. Jam autor i një libri shkencor i botuar në gjuhën franceze në vitin 2012. Fushat e mia kërkimore janë: Ekonomia e Zhvillimit; Menaxhimi dhe Konkurrenca; Zhvillimi Ekonomik i Qëndrueshëm.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim