Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Florjan Bombaj

Edukimi: Diplomuar në vitin 2008 në Fakultetin e Ekonomisë dhe të Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës me rezultate të shkëlqyera. Në vitin 2009 kam kryer një Master Kërkimor Shkencor në Ekonomi dhe Menaxhim, Grande École Montpellier SupAgro, Francë. Në vitin 2010 një Master Shkencor pranë CIHEAM, Montpellier, Francë. Në vitin 2013 një M.B.A. në Menaxhim, pranë Grande École Sciences Po Paris dhe Grande École Mines ParisTech. Në vitin 2018 përfundova me sukses Doktoraturën në Shkenca Ekonomike pranë UMR Innovation - Grande École Montpellier SupAgro, Francë. Kam kryer specializime në fushën e zinxhirit të vlerës pranë Universitetit ETH Zürich (Zvicër) dhe Universitetit të Tesalisë (Greqi).
Eksperienca: Me një eksperiencë mbi shtatë vjeçare në arsimin e lartë, fushat e mia të mësimdhënies përfshijnë lëndët si Ekonomiksi i Konkurrencës, Ekonomia Monetare dhe Menaxhimi Strategjik. Kam punuar gjithashtu si Oficer i Menaxhimit të Projekteve në sektorin e gazit dhe energjisë në Paris dhe si analist në sektorin bankar shqiptar. Që nga tetori 2017 jam Pedagog në Universitetin “Mesdhetar i Shqipërisë” si dhe prej janarit 2019 jam Kërkues Shkencor pranë UMR Innovation - Grande École Montpellier SupAgro, Francë.
Bursat dhe grantet kërkimore shkencore: Kam qenë përfitues i shume bursave prestigjoze dhe i granteve kërkimore shkencore nga Universitete dhe Institucione të tilla si Universiteti ETH Zürich (Zvicër), Universiteti i Lausanne (Zvicër), Universiteti i Kyotos (Japoni), Ministria e Punëve të Jashtme Franceze, FAO (Itali), CIHEAM (Francë), etj.
Drejtimet e kërkimit: Kërkimet e mia shkencore janë përqendruar më shumë në qëndrueshmërinë e zinxhirëve të vlerës duke analizuar modalitetet e qeverisjes së burimeve që ndikojnë në funksionimin e sistemeve të prodhimit në nivelin lokal dhe kombëtar. Artikujt e mi shkencorë janë botuar në revista prestigjoze shkencore në mbarë botën, si dhe në kongrese, simpoziume dhe konferenca, në Francë, Japoni, Suedi, Spanjë, Itali, Greqi, etj. Jam autor i një libri shkencor i botuar në gjuhën franceze në vitin 2012. Fushat e mia kërkimore janë: Ekonomia e Zhvillimit; Menaxhimi dhe Konkurrenca; Zhvillimi Ekonomik i Qëndrueshëm.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim