Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Florjan Bombaj

Edukimi: Diplomuar në vitin 2008 në Fakultetin e Ekonomisë dhe të Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës me rezultate të shkëlqyera. Në vitin 2009 kam kryer një Master Kërkimor Shkencor në Ekonomi dhe Menaxhim, Grande École Montpellier SupAgro, Francë. Në vitin 2010 një Master Shkencor pranë CIHEAM, Montpellier, Francë. Në vitin 2013 një M.B.A. në Menaxhim, pranë Grande École Sciences Po Paris dhe Grande École Mines ParisTech. Në vitin 2018 përfundova me sukses Doktoraturën në Shkenca Ekonomike pranë UMR Innovation - Grande École Montpellier SupAgro, Francë. Kam kryer specializime në fushën e zinxhirit të vlerës pranë Universitetit ETH Zürich (Zvicër) dhe Universitetit të Tesalisë (Greqi).
Eksperienca: Me një eksperiencë mbi shtatë vjeçare në arsimin e lartë, fushat e mia të mësimdhënies përfshijnë lëndët si Ekonomiksi i Konkurrencës, Ekonomia Monetare dhe Menaxhimi Strategjik. Kam punuar gjithashtu si Oficer i Menaxhimit të Projekteve në sektorin e gazit dhe energjisë në Paris dhe si analist në sektorin bankar shqiptar. Që nga tetori 2017 jam Pedagog në Universitetin “Mesdhetar i Shqipërisë” si dhe prej janarit 2019 jam Kërkues Shkencor pranë UMR Innovation - Grande École Montpellier SupAgro, Francë.
Bursat dhe grantet kërkimore shkencore: Kam qenë përfitues i shume bursave prestigjoze dhe i granteve kërkimore shkencore nga Universitete dhe Institucione të tilla si Universiteti ETH Zürich (Zvicër), Universiteti i Lausanne (Zvicër), Universiteti i Kyotos (Japoni), Ministria e Punëve të Jashtme Franceze, FAO (Itali), CIHEAM (Francë), etj.
Drejtimet e kërkimit: Kërkimet e mia shkencore janë përqendruar më shumë në qëndrueshmërinë e zinxhirëve të vlerës duke analizuar modalitetet e qeverisjes së burimeve që ndikojnë në funksionimin e sistemeve të prodhimit në nivelin lokal dhe kombëtar. Artikujt e mi shkencorë janë botuar në revista prestigjoze shkencore në mbarë botën, si dhe në kongrese, simpoziume dhe konferenca, në Francë, Japoni, Suedi, Spanjë, Itali, Greqi, etj. Jam autor i një libri shkencor i botuar në gjuhën franceze në vitin 2012. Fushat e mia kërkimore janë: Ekonomia e Zhvillimit; Menaxhimi dhe Konkurrenca; Zhvillimi Ekonomik i Qëndrueshëm.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim