Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHDc. Morena Boja

Edukimi: Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqesor të Tiranës në të dy ciklet e studimit Bachelor (2008-2011) dhe Master Shkencor (2011-2013). Aktualisht në përfundim të studimeve doktorale në University of National and World Economy, Sofie Bullgari për Marketing dhe Planifikim Strategjik me temë: “Consumer preference for food product (The case of olive oil in Albania)”.
Eksperienca: Eksperiencat e punës jane në sektorin bankar si bankiere personale dhe analiste kredie dhe prej pesë vitesh pjesë e fushës akademike, e përfshirë në procesin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Aktualisht lektore pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”,  në departamentin e Ekonomisë, duke ofruar mësimdhënie në lëndët Menaxhim, Marketing, Etika dhe Komunikimi në Biznes.
Zotëron në nivel C1 gjuhën Italiane dhe Angleze.
Drejtimet e kërkimit: Fushat e kërkimit janë Marketing, Menaxhim dhe Menaxhim i Institucioneve Financiare, Marketingu Dixhital, Preferencat e konsumatorëve etj.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim