Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Eni Nasi

Edukimi: Ka filluar studimet e ciklit të tretë në fushën e neuromarketingut dhe sjelljes konsumatore. Arsimin e lartë e kreu në vitet 2007-2011 në Fakultetin e Ekonomisë, ne profilin “Financë”, ku u diplomua me Medalje Ari. Më pas kreu studimet Bachelor në programin e studimit “Jurist me drejtim biznesi”. Studimet Master i kreu gjatë viteve 2012-2014 në Fakultetin e Drejtësisë në programin “E drejtë tregtare dhe kontrata.
Fusha e Kërkimit: Puna kërkimore shkencore fokusohet kryesisht në disiplinën e maketingut dhe është aplikuar në tema të ndryshme si “Aplikimi i teknikave të neuromarketingut në ndërtimin e fushatave promocionale”, “Strategjitë dhe kërkimi marketing”, “Aplikimi i strategjive të zhvillimit në sektorin e turizmit”, “Analiza e efektshmërisë së politikave marketore në kompanitë prodhuese”, “Përzgjedhja e mjeteve të komunikimit masiv në marketing dhe matja e audiencës” etj.
Eksperiencat: Ka rreth tetë vite eksperiencë në mësimdhënie në fushën e ekonomisë. Nga tetori 2017 është pjesë e stafit akademik të Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, në Fakultetin e Shkencave Ekonomike. Prej vitit 2016 është pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Universitetin e Tiranës. Gjatë viteve 2014-2016 ka punuar si pedagoge e brendshme në Universitetin “Wisdom”, në Departamentin e Ekonomisë. Gjatë viteve 2012-2014 ka punuar si pedagoge e brendshme dhe përgjegjëse e Zyrës së Financës, në Universitetin “Sevasti dhe Parashqevi Qiriazi”. Lëndët që ka mbuluar janë: Bazat e Marketingut, Drejtimi i Marketingut, Marketing Ndërkombëtar, Komunikimi në biznes etj.
Publikimet: Autore e disa punimeve kërkimore shkencore. Ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka botuar disa artikuj në revista ndërkombëtare.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim