Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Eni Nasi

Edukimi: Ka filluar studimet e ciklit të tretë në fushën e neuromarketingut dhe sjelljes konsumatore. Arsimin e lartë e kreu në vitet 2007-2011 në Fakultetin e Ekonomisë, ne profilin “Financë”, ku u diplomua me Medalje Ari. Më pas kreu studimet Bachelor në programin e studimit “Jurist me drejtim biznesi”. Studimet Master i kreu gjatë viteve 2012-2014 në Fakultetin e Drejtësisë në programin “E drejtë tregtare dhe kontrata.
Fusha e Kërkimit: Puna kërkimore shkencore fokusohet kryesisht në disiplinën e maketingut dhe është aplikuar në tema të ndryshme si “Aplikimi i teknikave të neuromarketingut në ndërtimin e fushatave promocionale”, “Strategjitë dhe kërkimi marketing”, “Aplikimi i strategjive të zhvillimit në sektorin e turizmit”, “Analiza e efektshmërisë së politikave marketore në kompanitë prodhuese”, “Përzgjedhja e mjeteve të komunikimit masiv në marketing dhe matja e audiencës” etj.
Eksperiencat: Ka rreth tetë vite eksperiencë në mësimdhënie në fushën e ekonomisë. Nga tetori 2017 është pjesë e stafit akademik të Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, në Fakultetin e Shkencave Ekonomike. Prej vitit 2016 është pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Universitetin e Tiranës. Gjatë viteve 2014-2016 ka punuar si pedagoge e brendshme në Universitetin “Wisdom”, në Departamentin e Ekonomisë. Gjatë viteve 2012-2014 ka punuar si pedagoge e brendshme dhe përgjegjëse e Zyrës së Financës, në Universitetin “Sevasti dhe Parashqevi Qiriazi”. Lëndët që ka mbuluar janë: Bazat e Marketingut, Drejtimi i Marketingut, Marketing Ndërkombëtar, Komunikimi në biznes etj.
Publikimet: Autore e disa punimeve kërkimore shkencore. Ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka botuar disa artikuj në revista ndërkombëtare.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim