Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Aurora Sulçe

Edukimi: Diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës me titullin Psikologe Klinike (1999-2003). Master Shkencor “Politikë dhe Qeverisje në Europe” pranë Institutit të Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës (2011-2013). Trajnime të ndryshme për ekonomi, marketing dhe media në institucionet vendase, si Banka e Shqipërisë, Dhomat e Tregtisë, Instituti i Medias për Gazetari Ekonomike etj, si dhe në institucione të huaja, si Media Development Center në Sofie (Bullgari), selia qendrore e CNN International në Atlanta për media dhe marketing etj.
Eksperienca: Eksperiencë mediatike prej 20 vjetësh dhe eksperiencë akademike prej 7 vjetësh. Aktualisht mban postin e Producentes Ekzekutive për Biznesin në A2 CNN, si dhe pedagoge e Marketingut pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”. Gjithashtu, është eksperte e jashtme e shumë projekteve të institucioneve vendase dhe të huaja në fushën e ekonomisë, biznesit, marketingut dhe medias. Eshtë njohëse e gjuhës shqipe, angleze dhe italiane.
Drejtimet e kërkimit: Ekonomi/ Biznes, Marketing, Media.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim