Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Aurora Sulçe

Edukimi: Diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës me titullin Psikologe Klinike (1999-2003). Master Shkencor “Politikë dhe Qeverisje në Europe” pranë Institutit të Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës (2011-2013). Trajnime të ndryshme për ekonomi, marketing dhe media në institucionet vendase, si Banka e Shqipërisë, Dhomat e Tregtisë, Instituti i Medias për Gazetari Ekonomike etj, si dhe në institucione të huaja, si Media Development Center në Sofie (Bullgari), selia qendrore e CNN International në Atlanta për media dhe marketing etj.
Eksperienca: Eksperiencë mediatike prej 20 vjetësh dhe eksperiencë akademike prej 7 vjetësh. Aktualisht mban postin e Producentes Ekzekutive për Biznesin në A2 CNN, si dhe pedagoge e Marketingut pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”. Gjithashtu, është eksperte e jashtme e shumë projekteve të institucioneve vendase dhe të huaja në fushën e ekonomisë, biznesit, marketingut dhe medias. Eshtë njohëse e gjuhës shqipe, angleze dhe italiane.
Drejtimet e kërkimit: Ekonomi/ Biznes, Marketing, Media.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim