Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Aktivitete Studentore

Krahas zhvillimit të procesit mësimor online në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, vijojnë edhe aktivitetet  studentore, të cilat ndiqen nga Zyra e Këshillimit të Karrierës. Studentët e këtij institucioni, me idetë dhe projektet e tyre kontribuojnë në sensibilizimin e shoqërisë për të kapërcyer vështirësi dhe shqetësime të ndryshme.

Studentët e UMSH realizojnë punime të shumta, në format: artikulli, videoje, pankarta sensibilizimi dhe letra të hapura.  Këto materiale shpërndahen drejt një publiku më të gjerë nëpërmjet faqeve online (Favebook/Instagram) të Unversitetit Mesdhetar dhe Këshillit studentor. Të gjitha këto aktivitete ekstrakurrikulare të konceptura dhe të krijuara nga vetë studentët e UMSH-së monitorohen dhe mbështeten nga njësitë e institucionit tonë.

 

Artikulli i shkruar nga klubi studentor "Financieri Neser" (Pedagoget: Armelina Lila &Ardita Hykaj)

Kliko ketu!

Si dhe klubi studentor “Studime Ndërkombëtare & Diplomatike”(Pedagoget Xhuljeta Krasta &Era Bucpapaj)

Kliko ketu!

Mëposhtë disa reflektime

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim