Home > Studentët > Jeta studentore

Aktivitete Studentore

Krahas zhvillimit të procesit mësimor online në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, vijojnë edhe aktivitetet  studentore, të cilat ndiqen nga Zyra e Këshillimit të Karrierës. Studentët e këtij institucioni, me idetë dhe projektet e tyre kontribuojnë në sensibilizimin e shoqërisë për të kapërcyer vështirësi dhe shqetësime të ndryshme.

Studentët e UMSH realizojnë punime të shumta, në format: artikulli, videoje, pankarta sensibilizimi dhe letra të hapura.  Këto materiale shpërndahen drejt një publiku më të gjerë nëpërmjet faqeve online (Favebook/Instagram) të Unversitetit Mesdhetar dhe Këshillit studentor. Të gjitha këto aktivitete ekstrakurrikulare të konceptura dhe të krijuara nga vetë studentët e UMSH-së monitorohen dhe mbështeten nga njësitë e institucionit tonë.

 

 

 

 

Artikulli i shkruar nga klubi studentor "Financieri Neser" (Pedagoget: Armelina Lila &Ardita Hykaj)

Kliko ketu!

Si dhe klubi studentor “Studime Ndërkombëtare & Diplomatike”(Pedagoget Xhuljeta Krasta &Era Bucpapaj)

Kliko ketu!

Më poshtë disa reflektime.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim