Home > Aktivitete > Aktivitete 2020

Koronavirus, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ndihma për 40 familje në nevojë

 

Solidariteti nuk të varfëron. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqiperisë, Akademik, Prof. Dr Anastas Angjeli, në emër të Universitetit Mesdhetar të Shqiperisë, ju bashkua nismës për  të ndihmuar 40 familje në nevojë. Këto ditë në karantinë, shkaktuar nga pandemia e Koronavirusit duhet të jemi më pranë njëri- tjetrit me vepra, përkushtim e dhembsuri! Studentët e UMSH-së u bënë pjese e kësaj nisme pozitive, në kete kohë  të vështirë për të gjithë.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim