Home > Jeta sociale studentore > Klubet studentore

Reforma në drejtësi diskutohet në Klubin Studentor "“Juristët e së ardhmes”

U zhvillua sot, së bashku me studentët e Shkencave Juridike, takimi i radhës i Klubit studentor “Juristët e së ardhmes”. Takimi trajtoi zhvillimet më të fundit e Reformës në drejtësi ne vendin tonë, ku studentët u angazhuan në shkëmbime idesh dhe pikëpamjesh për situatën aktuale dhe pritshmëritë kundrejt këtij proçesi mjaft të rëndësishëm që po jetësohet në sistemin e drejtësisë.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim