Home > Studentët > Klubet studentore

Zhvillohet takimi i Klubit të Studimeve Ndërkombëtare dhe Diplomatike

Janar u zhvillua takimi i rradhës i Klubit të Studimeve Ndërkombëtare dhe Diplomatike me një pjesëmarrje nga studentët e Univeristetit Mesdhetar të Shqipërisë, Bachelor dhe Master, kryesisht të degës ‘Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci” dhe jo vetëm.
Studentët pjesëmarrës në këtë Klub u organizuan në një tryezë debati ku tematika e diskutimit  lidhet me me të ardhmen e Shqipërisë dhe zhvillimin e rajonit. Tema e votuar në këtë takim e cila u votua nga vetë studentët ishte: - A mund të luajë Shqipëria një rol udhëheqës në rajon? Po, Jo, Përse?
Në respekt të rregullave të formatit, studentët u organizuan në dy skuadra, të cilat u përballën duke dhënë argumenta PRO dhe KUNDËR në zhvillim të tematikës së debatit. Debati u zhvillua sipas formatit “Karl Popper”. Avantazhet e këtij formati janë të shumtë. Ai inkurajon pjesëmarrësit ta shohin një çështje nga shumë drejtime, të hedhin supozime, të kërkojnë fakte dhe evidenca dhe të zhvillojnë argumente logjikë të tillë që të mund të bindin të tjerët për atë çfarë ata po parashtrojnë, nxit dhe përmirëson zhvillimin e të menduarit kritik, tolerancën dhe vlerësimin e pikëpamjeve të ndryshme, komunikimin në publik dhe punën në grup.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim