Home > Studentët > Këshilli studentor

Prezantohen kandidatët për zgjedhjet e reja të Këshillit Studentor të UMSH

Me platforma të veçanta të cilat i shpalosën përpara studentëve,kandidatët për zgjedhjet e reja të Këshillit Studentor të UMSH, u bënë të gjithë bashkë plot me energji e ide të reja. Në një aktivitet të organizuar enkas për njohjen e kandidatëve ata përcollën tek shokët e tyre,arsyet dhe argumentat pse duhet të zgjidhen si përfaqësues të tyre në Këshill. Zgjedhjet për Këshillin Studentor do të organizohem ne 3 dhjetor dhe gara është e hapur edhe për të gjithë studentët që duan të garojnë,por ende nuk kanë regjistruar emrin zyrtarisht,në Zyrën e Këshillimit të Studentit dhe Karrierës.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim