Home > Jeta sociale studentore > Këshilli studentor

Prezantohen kandidatët për zgjedhjet e reja të Këshillit Studentor të UMSH

Me platforma të veçanta të cilat i shpalosën përpara studentëve,kandidatët për zgjedhjet e reja të Këshillit Studentor të UMSH, u bënë të gjithë bashkë plot me energji e ide të reja. Në një aktivitet të organizuar enkas për njohjen e kandidatëve ata përcollën tek shokët e tyre,arsyet dhe argumentat pse duhet të zgjidhen si përfaqësues të tyre në Këshill. Zgjedhjet për Këshillin Studentor do të organizohem ne 3 dhjetor dhe gara është e hapur edhe për të gjithë studentët që duan të garojnë,por ende nuk kanë regjistruar emrin zyrtarisht,në Zyrën e Këshillimit të Studentit dhe Karrierës.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim