Home > Jeta sociale studentore > Leksionet e hapura

Partneriteti Publik-Privat, themeluesi i UMSH-së Anastas Angjeli leksion të hapur për studentët

 

Debati mbi financimin sipas mënyrës së Partneritetit Publik- Privat ishte sot në fokus  në leksionin e hapur të zhvilluar për studentët e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.  Ky leksion u mbajt nga themeluesi i UMSH-së, Akademik, Prof-Dr Anastas Angjeli. Ai shpjegoi për studentët se marrëdhënia midis qeverisë, sektorit privat dhe shoqërisë civile konsiderohet faktor i rëndësishëm për arritjen e zhvillimit të qëndrueshë. Lidhjet midis qeverisjes dhe partneritetit vendosen përmes konsultimit, koordinimit, pjesëmarrjes dhe dialogut. Profesor Angjeli duke nënvizuar se këndvështrimet për PPP, janë të ndryshme u dha përgjigje 10 prej pyetjeve më të rëndësishme që lidhen me këtë përtneritet. Gjithashtu ai shpjegoi se debati është i pashmangshëm jo vetëm në vendin tonë por edhe në vende shumë më të zhvilluara. Gjatë leksionit, Profesor Angjeli bëri  një sqarim të përmbledhur, duke përfshirë  një reflektim teorik, ligjor dhe praktik, por veçanërisht ndaj nevojës për një qasje të re përmirësuese në kuadrin ligjor që rregullon këtë lloj veprimtarie.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim