Home > Aktivitete > Aktivitete 2020

UMSH në ndihmë të pedagogëve dhe studentëve të prekur nga tërmeti

 

     
 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë do të ofrojë ndihmë dhe mbështetje për pedagogët dhe studentët të cilët janë prekur nga tërmeti i datës 26 nëntor. Grupi i punës i ngritur menjëherë pas ngjarjes ka grumbulluar gjatë gjithë këtyre ditëve informacione mbi stafin akademik të cilit i janë dëmtuar shtëpitë si dhe të gjithë studentët dhe familjarët e tyre.  Janë  më shumë se 5 pedagogë  të cilëve u janë dëmtuar seriozisht banesat dhe dhjetra studentë të cilët gjithashtu janë prekur nga tërmeti shkatërrues. Në solidaritet të plotë me ta, deri në fund të kësaj jave do të përfundojë grumbullimi i informacionit duke vendosur në vijim për ndihmën konkrete që do të ofrohet për seciilin prej tyre. Drejtuesit e UMSH-së në mbledhjen e sotme bënë me dije se fakultetet e UMSH-së, veçanërisht ai i Shkencave Psikosociale, vënë në dispozicion stafet e tyre për tu ardhur në ndihmë jo vetëm studentëve tanë, por edhe familjeve të tjera të prekur nga tërmeti. Gjatë këtyre ditëve janë kontaktuar pjesa më e madhe e studentëve tanë, ngase nuk është marrë informacioni i plotë për mbi 3000 studentë që janë sot pjesë e UMSH-së dhe 150 pedagogët e tij. Për këtë arsye UMSH, u bën thirrje të gjithë studentëve që kanë pësuar dëme nga tërmeti, të kontaktojnë në  nr e telefonit: 
0696228401/0698875788 si dhe adresën e email : info@umsh.edu.al . Ne vijim në vartësi të këtyre dëmeve, Bordi I UMSH-së do të  vendosë konkretisht për trajtimin e këtyre studentëve deri në shkarkimin e plotë të detyrimeve financiare ndaj Universitetit.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim