Home > Aktivitete > Aktivitete 2020

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Ukrainës

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë nënshkroi sot,  marrëveshjen e bashkëpunimit me National Aviation University të Ukrainës. Dy Universitetet, do të bashkëpunojnë në disa fusha, ku në  fokus do të jetë shkëmbimi i stafit akademik dhe studentëve, organizimi dhe implementimi i projekteve të përbashkëta dhe shkëmbimi i informacioneve në fushën e kërkimit shkencor. Nga ana tjetër, do të bashkëpunohet për shkëmbimin e publikimeve të ndryshme si dhe organizimin e aktiviteteve  të përbashkëta si webinaret, seminaret e konferencat. Marrëveshja u firmos nga rektorët e dy Universiteteve, Adrian Civici dhe Volodymyr Isaienko.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim