Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Hyn në zbatim Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Univerisiteti Mesdhetar të Shqipërisë dhe Universitetit Aldo Moro të Barit

 

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Univerisiteti Mesdhetar të Shqipërisë dhe Universitetit Aldo Moro të Barit në Tiranë, pak muaj me parë, u nënshkrua në Bari, Protokolli i realizimit te saj. Si përfaqësues i UMSH-së, protokolli u nënshkrua nga rektori, akademik Gudar Beqiraj, kurse në emer Universitetit të Barit, nga rektori i tij, prof. Dr. Antonio Felice Uricchio. Të pranishëm në ceremoni Ishin Presidenti i UMSH, Akademik Prof.Dr Anastas Angjeli, dekani i Fakultetit te Shkencave Juridike dhe Marredhenieve nderkombetare te UMSH, Prof.Dr, Ksenofon Krisafi, si dhe drejtues të tjerë të Universitetit të Barit. Protokolli përmban një program veprimtarish konkrete që do të ndërmerren nga të dy universitetet për vënien në jetë të Marrëveshjes, si organizimi i seminareve dhe veprimtarive të tjera me karakter shkencor dhe didaktik në disiplinat juridike dhe ekonomike. Marrëveshja do të realizohet nga një komision i përbashkët, i përbërë nga profesorë nga të dyja palët.Me këtë rast u shkëmbyen mendime për zbatimin gjatë vitit të pare të disa projekteve konkrete. Midis tyre jane ngritja e klinikes ligjore prane Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënievs Ndërkombëtare të UMSH, ndërmarrja bashkërisht e nje projekti kërkimor shkencor për traditën e kanuneve shqiptare në komunitetet arbëreshe në Itali etj.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim