Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ishte pjesë e Tirana SME WEEK 2018

 


Një javë intensive takimesh mes biznesit - universiteteve- vendimarresve, finalizuar me një konferencë me temë " Transforming the economy".
Prof. Nevila Xhindi, drejtuese e Departamentit të Administratës Publike në UMSH prezantoi në konferencë punimin " Education 4.0 vs Industry 4.0", duke sjellë një perceptim të ri mbi rrugëtimin e arsimit e të dijeve në përshtatshmëri me risitë e inovacionit dhe industrisë. Ku jemi e ku duhet të shkojmë...rrugë e gjatë, punë shumë, por investim që ia vlen!
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë është ndër pionerët e këtij investimi me kurrikula të reja dhe në përshtatshmëri me tregun e punës, falë edhe angazhimit në projektin Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/
294- “ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in theAdriatic-Ionian aREa” – FUTURE 4.0, financuar nga Bashkimi Europian.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim