Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Vota e emigrantëve, Studentët e UMSH në Interpelancë me Ministrin e Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko.

Studentët e Fakultetit të Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike dhe Fakultetit Juridik dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare nën drejtimin e lektorit Emilio Çika ishin iniciatorë për thirrjen në Interpelancë të Ministrit të Shtetit për Diasporën, Z. Pandeli Majko me tematikë ” E drejta e votës së shtetasve shqiptarë jashtë atdheut”. Fokusi i interpelancës së kërkuar nga studentët ishte e drejta e votës, garantimi i së drejtës së votës së shtetasve shqiptarë jashtë atdheut si një çështje me rëndësi për diasporën shqiptare por edhe për vetë shtetin shqiptar. Gjatë bashkëbisedimit u vlerësua se Shqipëria nuk është ende gati për garantimin e të drejtës së votës për diasporën shqiptare dhe se po punohet kryesisht me bazën ligjore për të drejtën e votës. Lidhur me këtë argument, studentët e UMSH, ngritën një sërë pyetjesh për Ministrin Majko, duke u fokusuar në masat që janë marrë nga ana e Komisionit të Reformës Zgjedhore apo institucione të tjera përgjegjëse, ku është bazuar hartimi i dokumentit të depozituar nga ana e Ministrit të Shtetit pë Diasporën lidhur me votimin e shtetasve shqiptarë jashtë vendit, të drejtën e votës dhe kombinimin e saj me të drejtën e përfaqësimit, konsultimet me komunitetet e Diasporës në vende të ndryshme, qëndrimin e opozitës dhe çfarë lëshimesh apo korrigjimesh është gati të bëjë Qeveria në mënyrë që të sigurojë edhe mbështetjen e opozitës, garancinë se ky proces do të jetë transparent dhe a do të jetë një vlerë e shtuar për zgjedhjet ne Shqipëri etj.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim