Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Forumi, propozohet ngritja e Platformës Dixhitale Ndëruniversitare

 

 

 

Si do mbështeten idetë e biznesit të studentëve nga Shqipëria e rajoni

Të rinjtë dhe bashkëpunimi rajonal nëpërmjet teknologjisë dhe inovacionit. Mundësitë e reja për të zgjeruar tregun e përbashkët si dhe nxitjen e edukimit të mëtjeshëm në funskion të mbështetjes së sipërmarrjes universitare. Këto ishin disa nga tematikat kryesore që u diskutuan në Forumin për “Politikat e BE dhe mundësitë e bashkëpunimit ne territorin e BE të fokusuara në teknologjinë, inovacionin dhe rininë e hapsirës Adriatiko- Joniane”. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr Anastas Angjeli ishte pjesë e panelit ku referoi punimin “Platforma dixhitale e universitetit si mjet integrimi ne tregun rajonal”. Përmes këtij punimi ai , bëri më evidente mundësinë e bashkëpunimit rajonal në rritjen dhe zhvillimin e sipërmarrjes universitare. Duke theksuar se universitetet kanë kontribuar për të ndryshuar në një kohë të shkurtër tek studentët si konceptin e figurës së sipërmarrësit ashtu dhe ndjesinë e sigurisë për të punuar për vete, Prof Angjeli nënvizoi se është e dukshme nxitja e frymës sipërmarrëse duke futur më shumë lëndë të specializuara në këtë drejtim, “Pothuajse të gjitha universitetet në Shqipëri, por dhe në rajon si hap të parë për rritjen e sipërmarrjes universitare kanë zgjedhur ndërtimin e inkubatorëve apo akseleratorëve të biznesit. Pavarësisht nga forma dhe karakteristikat e vecanta që çdo universitet i ka dhënë këtij instrumenti, ka ardhur koha që tëbëjmë analizën e rezultateve të para në këtë drejtim. Në njëkëndvështrim të përgjithshëm rezultatet janë positive, por këto instrumenta të përdorur në vend që të hapin tregun, e mbyllën atë në rang universitetindhe izolimi nuk rriti konkurrenën”, u shpreh Prof Angjeli në fjalën e tij. Duke u ndalur tek zgjerimi i tregut dixhital dhe mundësitëqë ai hap në edukimin sipërmarrës universitare, themeluesi i UMSH u shpreh se tregu dixhital i ka të gjitha karakteristikat e një tregu unik dhe është pjesë e pandarë e tregut global. Në këtë kontekst ai propozoi për bashkëpunimin rajonal një produkt që vendoset në tregun dixhital dhe ju shërben të gjithë universiteteve pjesë e këtij tregu. PLATFORMË DIXHITALE NDËRUNIVERSITARE që studentët të mund të aplikojnë nga të gjitha vendet dhe të ballafaqojnë idetë e tyre të biznesit. Platforma dixhitale konceptohet si një instrument që mundëson identifikimin e elementëve krijues, mbështetjen dhe promovimin e ideve të reja drejt shndërrimit të tyre në inisiativa sipërmarrëse. I projektuar si një aplikacion i lehtë në përdorim dhe i thjeshtë në përpunimin e të dhënave, platforma do të lejonte mbledhjen, vlerësimin, analizën dhe testimin e ideve të reja të studentëve, si individë ose në grupe. Objektivi është tërheqja e sa më shumë ideve që lindin në mjedisin universitar dhe jashtë tij, në të gjithë rajonin. Platforma ju krijon mundësi specialistëve të fushave që lidhen me aplikimet, të përpunojnë idetë e paraqitura nga studentët dhe të vlerësojnë probabilitetin e suksesit të këtyre ideve. Platforma mund të funksionojë si një sistem që mundëson matjen e probabilitetit të suksesit të një ideje biznesi qe vjen nga cdo cep i rajonit dhe ju ve në dispozicion specialistëve të gjithë rajonit

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim