Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Turneu i Shahut me nxënësit e shkollave 9 -vjeçare në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë

 

 

Turneu i Shahut i organizuar me nxënësit e shkollave 9 -vjeçare në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë së bashku me Federaten Kombëtare të Shahut! Ky aktivitet,vjen si një kujtim-memorial për Stavri Angjelin, një nga mjeshtrat e shahut në Shqipëri (Medalje e artë në shah dhe mësues i merituar).Të rinjte duhen edukuar me sport dhe shahu është stërvitesi më i mire i mendjes

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim