Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Bursa për nismën “Në vend të Adelës

 

 

Në mbeshtetje te vajzave që duan të ndryshojnë të ardhmen e tyre! Për solidaritetin e vërtetë! Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë iu bashkua nismës dhe koncertit “Në vend të Adelës”,ku artistët më të mirë të skenës shqiptare performuan pikërisht për t’i dhënë mundësinë një vajze tjetër! Elma Isufi,nga Kavaja me mesataren 10,do të jetë studente me burse të plotë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim