Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Studentët dhe pedagogët e UMSH iu bashkuan nismës“Dhuro një peme”.

 

 

 

Studentët dhe pedagogët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë,iu bashkuan sot në Farke nismës së Bashkise së Tiranës “Dhuro një peme”.UMSH dhuroi 200 pisha të cilat do t’i shtohen kurorës së gjelber të Tiranës.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim