Home > Studentët > Jeta studentore

Mbrojtja e mjedisit, Këshilli studentor i bashkohet nismës “Ocean Initiatives”

 

 

 

Pesë vende në të njejtën ditë dhe orë përveç mesazheve sensibilizuese për mbrojtjen e mjedisit, kanë kryer në terren pastrimin e disa zonave të ndotura bregdetare. Nismës së Ocean Initiatives (program ndërkombëtar që bën bashkë vullnetarë në pastrimin plazheve, liqeneve dhe lumenjve) dhe AJCM, e cila bën bashkë të rinjtë e vendeve në hapsirën mesdhetare , iu bashkuan studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Ata ishin sot në Durrës për të pastruar nga mbeturinat plazhin e Golemit njësoj si të rinjtë në Francë,Marok,Tunizi,Qipro,Algjeri. Përgjegjësia Sociale dhe vullnetarizmi janë dy pika të forta të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, i cili përveç dijes synon të edukojë të rinjtë në mbrojtjen e mjedisit si dhe dhënien e kontributit për një Shqipëri më të mirë e me standarde europiane

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim