Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Mbrojtja e mjedisit, Këshilli studentor i bashkohet nismës “Ocean Initiatives”

 

 

 

Pesë vende në të njejtën ditë dhe orë përveç mesazheve sensibilizuese për mbrojtjen e mjedisit, kanë kryer në terren pastrimin e disa zonave të ndotura bregdetare. Nismës së Ocean Initiatives (program ndërkombëtar që bën bashkë vullnetarë në pastrimin plazheve, liqeneve dhe lumenjve) dhe AJCM, e cila bën bashkë të rinjtë e vendeve në hapsirën mesdhetare , iu bashkuan studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Ata ishin sot në Durrës për të pastruar nga mbeturinat plazhin e Golemit njësoj si të rinjtë në Francë,Marok,Tunizi,Qipro,Algjeri. Përgjegjësia Sociale dhe vullnetarizmi janë dy pika të forta të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, i cili përveç dijes synon të edukojë të rinjtë në mbrojtjen e mjedisit si dhe dhënien e kontributit për një Shqipëri më të mirë e me standarde europiane

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim