Home > Jeta sociale studentore > Këshilli studentor

Themeluesi i Universitetit Mesdhetar,Akademik,Prof.Dr. Anastas Angjeli me Këshillin Studentor

 

 

Sot gjatë një takimi që themeluesi i Universitetit Mesdhetar,Akademik,Prof.Dr. Anastas Angjeli,zhvilloi me Këshillin Studentor,për disa projekte të rëndësishme që UMSH do të zhvillojë në vijim me studentët

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim