Home > Studentët > Jeta studentore

Ministrja e Arsimit nē stendën e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë nē Panairin “Work and Study"

 

 

 

Ministrja e Arsimit,Rinisë dhe Sporteve,Lindita Nikolla sot nē stendën e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë në Panairin “Work and Study”. Plot 85% e studentëve që kanë përfunduar studimet në UMSH,janë të punësuar!Sepse në 3 fakultetet tona programet e studimit i përshtaten më së miri tregut të punës.Këshilli studentor në aksion.Përgjegjshmëri maksimale për të prezantuar denjësisht Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë në panairin “Work and Study”

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim