Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Ministrja e Arsimit nē stendën e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë nē Panairin “Work and Study"

 

 

 

Ministrja e Arsimit,Rinisë dhe Sporteve,Lindita Nikolla sot nē stendën e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë në Panairin “Work and Study”. Plot 85% e studentëve që kanë përfunduar studimet në UMSH,janë të punësuar!Sepse në 3 fakultetet tona programet e studimit i përshtaten më së miri tregut të punës.Këshilli studentor në aksion.Përgjegjshmëri maksimale për të prezantuar denjësisht Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë në panairin “Work and Study”

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim